به ddddd12 خوش آمدید ادبی ؛ اجتماعی ؛ فرهنگی ؛ علمی http://ddddd12.mihanblog.com 2018-07-15T07:16:14+01:00 text/html 2018-06-26T02:14:43+01:00 ddddd12.mihanblog.com آموزش مناسک حج http://ddddd12.mihanblog.com/post/391 <div align="center"><div align="center">با سلام خاطرات تابستان ۹۷&nbsp; <br></div><div align="center"><br></div><div align="center">الهی هب لی کمال الانقطاع الیک <br></div><div align="center"><br></div><div align="center">آموزش مناسک حج<br></div><br><font size="6">https://gap.im/@dddd12</font></div><div align="center"><br><font size="6"> </font><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav" style="text-align: center;"><li role="presentation" class="active"><a href="http://www.namasha.com/dd12">خانه</a></li></ul> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7164790642" style="text-align: center;"> <a href="http://www.namasha.com/v/34kUmkLp" title="آموزش مناسک حج" class="video-thumbnail"> <img src="http://s7.namasha.com/images/preview/7164790642-320x180.jpg" class="img-responsive"> <div class="video-time">18:07</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/34kUmkLp" title="آموزش مناسک حج" class="text-danger" style="font-size: 10pt;">آموزش مناسک حج</a> </div> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7164790428" style="text-align: center;"> <a href="http://www.namasha.com/v/vP34oTF6" title="آموزش مناسک حج" class="video-thumbnail"> <img src="http://s8.namasha.com/images/preview/7164790428-320x180.jpg" class="img-responsive"> <div class="video-time">18:18</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/vP34oTF6" title="آموزش مناسک حج" class="text-danger" style="font-size: 10pt;">آموزش مناسک حج</a> </div> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7164790321" style="text-align: center;"> <a href="http://www.namasha.com/v/yatacQ1p" title="آموزش مناسک حج" class="video-thumbnail"> <img src="http://s7.namasha.com/images/preview/7164790321-320x180.jpg" class="img-responsive"> <div class="video-time">08:37</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/yatacQ1p" title="آموزش مناسک حج" class="text-danger" style="font-size: 10pt;">آموزش مناسک حج</a> </div> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7164790214" style="text-align: center;"> <a href="http://www.namasha.com/v/gTyUWOGk" title="آموزش مناسک حج" class="video-thumbnail"> <img src="http://s7.namasha.com/images/preview/7164790214-320x180.jpg" class="img-responsive"> <div class="video-time">08:51</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/gTyUWOGk" title="آموزش مناسک حج" class="text-danger" style="font-size: 10pt;">آموزش مناسک حج</a> </div> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7164790107" style="text-align: center;"> <a href="http://www.namasha.com/v/DCHpLqQa" title="آموزش مناسک حج" class="video-thumbnail"> <img src="http://s6.namasha.com/images/preview/7164790107-320x180.jpg" class="img-responsive"> <div class="video-time">11:57</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/DCHpLqQa" title="آموزش مناسک حج" class="text-danger" style="font-size: 10pt;">آموزش مناسک حج</a></div><div><br> </div> </div> برچسب‌ها: <a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/آموزش-مناسک-حج">آموزش مناسک حج</a> </div> text/html 2018-06-14T06:44:45+01:00 ddddd12.mihanblog.com پایتخت http://ddddd12.mihanblog.com/post/390 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#660000" face="Mihan-Yekan"><b>هر چه فکر کردم سریال&nbsp;پایتخت چی داره به جایی نرسیدم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#660000" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#660000" face="Mihan-Yekan"><b>قسمت هایی را که من دیدم &nbsp;یا دیگران را ضایع می کرد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#660000" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#660000" face="Mihan-Yekan"><b>یا فرهنگ ایرانی را بر باد می داد</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-04-24T03:39:29+01:00 ddddd12.mihanblog.com نابودی اسراییل http://ddddd12.mihanblog.com/post/389 <div align="center"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav"><li role="presentation" class="active"><a href="http://www.namasha.com/dd12">خانه</a></li></ul> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7156399030"> <a href="http://www.namasha.com/v/5mp8nByT" title="نابودی اسراییل" class="video-thumbnail"> <img src="http://s6.namasha.com/images/preview/7156399030-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">01:02</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/5mp8nByT" title="نابودی اسراییل" class="text-danger" style="font-size: 10pt">نابودی اسراییل</a> <div class="text-muted"><br></div> </div> </div></div> text/html 2018-04-24T02:48:37+01:00 ddddd12.mihanblog.com گفتم گل می گیرم باور نکردید http://ddddd12.mihanblog.com/post/388 <div align="center"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav"><li role="presentation" class="active"><a href="http://www.namasha.com/dd12">خانه</a></li></ul> <a href="http://www.namasha.com/v/QStgqBLe" title="گفتم گل می گیرم باور نکردید" class="video-thumbnail"> <img src="http://s6.namasha.com/images/preview/7156398602-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">01:45</div> </a> <a href="http://www.namasha.com/v/QStgqBLe" title="گفتم گل می گیرم باور نکردید" class="text-danger" style="font-size: 10pt">گفتم گل می گیرم باور نکردید</a></div> text/html 2018-04-16T12:04:06+01:00 ddddd12.mihanblog.com اجرای فوق العاده دختران آلمانی در مدح خاتم الانبیا حضرت محمد (ص) http://ddddd12.mihanblog.com/post/387 <div align="center"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav"><li role="presentation" class="active"><a href="http://www.namasha.com/dd12">خانه</a></li></ul> <a href="http://www.namasha.com/v/K6dpwoAz" title="اجرای فوق العاده دختران آلمانی در مدح خاتم الانبیا حضرت محمد (ص)" class="video-thumbnail"> <img src="http://s6.namasha.com/images/preview/7155739030-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">04:06</div> </a> <a href="http://www.namasha.com/v/K6dpwoAz" title="اجرای فوق العاده دختران آلمانی در مدح خاتم الانبیا حضرت محمد (ص)" class="text-danger" style="font-size: 10pt">اجرای فوق العاده دختران آلمانی در مدح خاتم الانبیا حضرت محمد (ص)</a></div> text/html 2018-02-25T03:30:20+01:00 ddddd12.mihanblog.com نخستین باغ عمودی غرب آسیا http://ddddd12.mihanblog.com/post/385 <div align="center"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav"><li role="presentation" class="active"><a href="http://www.namasha.com/dd12">خانه</a></li></ul> <a href="http://www.namasha.com/v/JgPzbyjG" title="نخستین باغ عمودی غرب آسیا" class="video-thumbnail"> <img src="http://s7.namasha.com/images/preview/7151201933-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">00:49</div> </a> <a href="http://www.namasha.com/v/JgPzbyjG" title="نخستین باغ عمودی غرب آسیا" class="text-danger" style="font-size: 10pt">نخستین باغ عمودی غرب آسیا</a><br><br>درحالیکه منطقه غرب آسیا دربحران آب به سر میبرد شهرداری شیراز،باغهای عمودی مدرن<br><br>&nbsp;طراحی کرده که با بازیافت آب خاکستری برجها وسیستم هیدروپونیک آبیاری شود<br></div> text/html 2018-02-03T11:58:29+01:00 ddddd12.mihanblog.com تصاویر مهدوی عج=05 http://ddddd12.mihanblog.com/post/384 <div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8317903676/entezaremaammahdi_11.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8317903676/entezaremaammahdi_11.jpg" class="shrinkToFit" style="width: 468px; height: 552px;"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8317903650/entezaremaammahdi_10.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8317903650/entezaremaammahdi_10.jpg" class="shrinkToFit" style="width: 464px; height: 601px;"></div> text/html 2017-12-11T11:20:36+01:00 ddddd12.mihanblog.com تصاویر مهدوی عج=04 http://ddddd12.mihanblog.com/post/379 <div align="center"> <p> </p><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8311520168/entezaremaammahdi_09.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8311520168/entezaremaammahdi_09.jpg" class="shrinkToFit" width="509" height="509"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8311520134/entezaremaammahdi_08.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8311520134/entezaremaammahdi_08.jpg" class="shrinkToFit" width="500" height="500"></div> </div> text/html 2017-11-26T11:47:02+01:00 ddddd12.mihanblog.com تصاویر مهدوی عج=03 http://ddddd12.mihanblog.com/post/375 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8310179484/entezaremaammahdi_06.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8310179484/entezaremaammahdi_06.jpg" class="shrinkToFit" style="width: 465px; height: 601px;"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8310179500/entezaremaammahdi_07.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8310179500/entezaremaammahdi_07.jpg" class="overflowingVertical" width="475" height="671"></div> text/html 2017-11-26T06:27:00+01:00 ddddd12.mihanblog.com ما ایرانی هستیم http://ddddd12.mihanblog.com/post/383 <div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="4">سه نو عروس در استان خراسان شمالی جهیزیه خود را<br><br>&nbsp;به زلزله زدگان کرمانشاه اهدا کردند<br></font></div> text/html 2017-11-26T02:18:28+01:00 ddddd12.mihanblog.com زمانی که دکتراسحاق5 سال دربهابادطبابت میکرد- زمان خداحافظی و قدردانی مردم http://ddddd12.mihanblog.com/post/381 <div align="center"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav"><li role="presentation" class="active"><a href="http://www.namasha.com/dd12">خانه</a></li></ul> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7143323224"> <a href="http://www.namasha.com/v/SBcumxf1" title="زمانی که دکتراسحاق5 سال دربهابادطبابت میکرد- زمان خداحافظی و قدردانی مردم" class="video-thumbnail"> <img src="http://s8.namasha.com/images/preview/7143323224-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">05:25</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/SBcumxf1" title="زمانی که دکتراسحاق5 سال دربهابادطبابت میکرد- زمان خداحافظی و قدردانی مردم" class="text-danger" style="font-size: 10pt">زمانی که دکتراسحاق5 سال دربهابادطبابت میکرد- زمان خداحافظی و قدردانی مردم</a> <div class="text-muted">----------------------------<br>به یاد مرحومان حاج بابا علی و حاج حسن حدادزاده و مرحومان خدابخش زینلی و حاج حسین دهقان<br></div> </div> </div></div> text/html 2017-11-23T14:19:13+01:00 ddddd12.mihanblog.com نوحه یاحضرت عباس توسط علی اکبرفلاح درشب شام غریبان http://ddddd12.mihanblog.com/post/382 <div align="center"> <a href="http://www.namasha.com/v/S4RUNWdI" title="نوحه یاحضرت عباس توسط علی اکبرفلاح درشب شام غریبان -ddddd12-96" class="video-thumbnail"> <img src="http://s6.namasha.com/images/preview/7143392361-320x180.jpg" alt=""> <div class="video-time">01:51</div> </a> <p class="video-title"> <a href="http://www.namasha.com/v/S4RUNWdI" title="نوحه یاحضرت عباس توسط علی اکبرفلاح درشب شام غریبان -ddddd12-96" class="text-danger" style="font-size: 10pt">نوحه یاحضرت عباس توسط علی اکبرفلاح درشب شام غریبان -ddddd12-96</a> </p> <span class="truncate text-muted"><span class="glyphicon glyphicon-time"></span><br></span></div> text/html 2017-11-21T05:21:41+01:00 ddddd12.mihanblog.com کمک 45 هزار دلاری یانگوم به زلزله‌زدگان کرمانشاه http://ddddd12.mihanblog.com/post/380 <div align="center"><div class="title" style="text-align:center;margin-bottom: 10px;margin-top: 4px;"> <h1 style="padding: 0px;margin: 0px" class="title"> <font size="1"><a href="http://www.asriran.com/fa/news/573809/%DA%A9%D9%85%DA%A9-45-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87" target="_blank"> کمک 45 هزار دلاری یانگوم به زلزله‌زدگان کرمانشاه </a></font> </h1> </div> <img class="news_corner_image img-responsive" src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1396/8/29/767034_854.jpg" align="left"><p>لی یانگ آئه (بازیگر نقش یانگوم) با زلزله‌زدگان کرمانشاه ابراز همدردی کرد.</p> <p>به گزارش ایلنا، لی یانگ آئه، بازیگر اهل کره جنوبی که با سریال جواهری در قصر و بازی در نقش یانگوم در ایران شناخته و معروف شده است، به زلزله‌زدگان غرب کشور کمک کرد.</p> <p>بازیگر نقش یانگوم که به عنوان یک فرد خیر با بنیاد کمک به معلولین در کره جنوبی فعالیت می‌کند با همکاری وزارت امور خارجه کره جنوبی؛ چک کمک مالی خود به مبلغ 45 هزار دلار را سفیر ایران در کره جنوبی اهدا کرد.</p> <p>لی یانگ آئه همزمان با اعطای کمک مذکور، خواهان انتقال مراتب اندوه و همدردی خود با زلزله‌زدگان و احترام و علاقه خود به مردم کشورمان شده است.</p> <p>'لی یانگ آئه' با بازی در سریال جواهری در قصر که در سال ۲۰۰۳ توسط کانال ام‌بی‌سی کره جنوبی تهیه شد، در ایران به شهرت رسید.</p></div> text/html 2017-11-19T04:15:41+01:00 ddddd12.mihanblog.com تصاویر مهدوی عج=02 http://ddddd12.mihanblog.com/post/373 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8308874042/entezaremaammahdi_03.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8308874042/entezaremaammahdi_03.jpg"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8309284334/entezaremaammahdi_04.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8309284334/entezaremaammahdi_04.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-11-11T09:46:21+01:00 ddddd12.mihanblog.com تصاویر مهدوی عج=01 http://ddddd12.mihanblog.com/post/371 <div align="center"><div class="cnt"><p style="text-align: center;"><img style="width: 380px; height: 257px;" src="http://s9.picofile.com/file/8308874168/entezarzohoor.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8308874168/entezarzohoor.jpg"></p> <p style="text-align: center;"><img class="shrinkToFit" src="http://s8.picofile.com/file/8308873950/entezaremaammahdi_02.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8308873950/entezaremaammahdi_02.jpg" width="425" height="601"></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img class="shrinkToFit" src="http://s9.picofile.com/file/8308873884/entezaremaammahdi_01.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8308873884/entezaremaammahdi_01.jpg" width="395" height="571"></p><br>برچسب‌ها: <a href="http://entezar-emam-mahdi.blogfa.com/tag/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%d9%88%db%8c-%d8%b9%d8%ac">تصاویر مهدوی عج</a></div></div>