به ddddd12 خوش آمدید ادبی ؛ اجتماعی ؛ فرهنگی ؛ علمی tag:http://ddddd12.mihanblog.com 2019-09-13T10:06:10+01:00 mihanblog.com 27-34=عزاداری محرّم بهابادیزد 2019-09-13T05:28:18+01:00 2019-09-13T05:28:18+01:00 tag:http://ddddd12.mihanblog.com/post/491 خانه07:1634-عزاداری محرّم98 هیئت حسینیّه فاطمیّه باغستان درشب تاسوعا در مسجدجامع   04:0733-عزاداری محرّم98 هیئت حسینیّه فاطمیّه باغستان درشب تاسوعا در مسجدجامع  05:0032-عزاداری هیئت ثامن الائمّه متوسّلین به حضرت ابوالفضل (ع)محرّم98  04:4131-عزاداری هیئت بین الحرمین عصرهشتم محرّم98   02:3030-عزاداری هیئت بین الحرمین عصرهشتم محرّم98  05:0029-عزاداری شب هفتم محرّم98 هیئت جان نثاران حضرت ابوالفضل(ع)قلعه  08:5928-عزاداری شب هشتم مح

34-عزاداری محرّم98 هیئت حسینیّه  فاطمیّه باغستان درشب تاسوعا در مسجدجامع

07:16

34-عزاداری محرّم98 هیئت حسینیّه فاطمیّه باغستان درشب تاسوعا در مسجدجامع

 

 

 

33-عزاداری محرّم98 هیئت حسینیّه  فاطمیّه باغستان درشب تاسوعا در مسجدجامع

04:07

33-عزاداری محرّم98 هیئت حسینیّه فاطمیّه باغستان درشب تاسوعا در مسجدجامع

 

 

32-عزاداری هیئت ثامن الائمّه متوسّلین به حضرت ابوالفضل (ع)محرّم98

05:00

32-عزاداری هیئت ثامن الائمّه متوسّلین به حضرت ابوالفضل (ع)محرّم98

 

 

31-عزاداری هیئت بین الحرمین عصرهشتم محرّم98

04:41

31-عزاداری هیئت بین الحرمین عصرهشتم محرّم98

 

 

 

30-عزاداری هیئت بین الحرمین عصرهشتم محرّم98

02:30

30-عزاداری هیئت بین الحرمین عصرهشتم محرّم98

 

 

29-عزاداری شب هفتم محرّم98 هیئت جان نثاران حضرت ابوالفضل(ع)قلعه

05:00

29-عزاداری شب هفتم محرّم98 هیئت جان نثاران حضرت ابوالفضل(ع)قلعه

 

 

28-عزاداری شب هشتم محرّم 98 هیئت مسجدجامع درحسینیّه اعظم فاطمیّه

08:59

28-عزاداری شب هشتم محرّم 98 هیئت مسجدجامع درحسینیّه اعظم فاطمیّه

 

 

27-عزاداری شب هشتم محرّم 98 هیئت مسجدجامع درحسینیّه اعظم فاطمیّه

05:52

27-عزاداری شب هشتم محرّم 98 هیئت مسجدجامع درحسینیّه اعظم فاطمیّه

]]>
عزاداری محرّم 98 بهاباد = هیئت صاحب الزّمان عج 2019-09-13T03:10:02+01:00 2019-09-13T03:10:02+01:00 tag:http://ddddd12.mihanblog.com/post/487 خانه03:52شب اوّل محرم 98-حسینیه مسجد صاحب الزّمان بهاباد02:17moharram98-10- عزاداری تاسوعای محرّم 98 -بهاباد یزد-هیئت صاحب الزّمان عج07:23عزاداری محرّم 98= هیئت صاحب الزّماندرحسینیه اعظم باغستانمدّاحان سید حسین رضوانیان و حسینعلی فلّاحhttp://ddddd12.blog.ir/post/moharram98-TASOOAAhttp://ddddd12.blog.ir/post/tasooa-98

شب اوّل محرم 98-حسینیه مسجد صاحب الزّمان بهاباد

03:52

شب اوّل محرم 98-حسینیه مسجد صاحب الزّمان بهاباد


moharram98-10- عزاداری تاسوعای محرّم 98 -بهاباد یزد-هیئت صاحب الزّمان عج-ddddd12

02:17

moharram98-10- عزاداری تاسوعای محرّم 98 -بهاباد یزد-هیئت صاحب الزّمان عج


عزاداری محرّم 98= هیئت صاحب الزّمان بهاباد=ddddd12

07:23

عزاداری محرّم 98= هیئت صاحب الزّمان

در

حسینیه اعظم باغستان

مدّاحان سید حسین رضوانیان و حسینعلی فلّاح


http://ddddd12.blog.ir/post/moharram98-TASOOAA

http://ddddd12.blog.ir/post/tasooa-98


]]>
دسته عزاداری تاسوعای محرّم 98 -بهاباد یزد-هیئت صاحب الزّمان عج 2019-09-12T15:37:03+01:00 2019-09-12T15:37:03+01:00 tag:http://ddddd12.mihanblog.com/post/490 خانه01:45moharram98-26- عزاداری تاسوعای محرّم 98 -بهاباد یزد-هیئت صاحب الزّمان عج-ddddd12  01:03moharram98-25- عزاداری تاسوعای محرّم 98 -بهاباد یزد-هیئت صاحب الزّمان عج-ddddd12  02:26moharram98-24- عزاداری تاسوعای محرّم 98 -بهاباد یزد-هیئت صاحب الزّمان عج-ddddd12  01:37moharram98-23- عزاداری تاسوعای محرّم 98 -بهاباد یزد-هیئت صاحب الزّمان عج-ddddd12  02:19moharram98-22- عزاداری تاسوعای محرّم 98 -بهاباد یزد-هیئت صاحب الزّمان عج-ddddd12  02:

moharram98-26- عزاداری تاسوعای محرّم 98 -بهاباد یزد-هیئت صاحب الزّمان عج-ddddd12

01:45

moharram98-26- عزاداری تاسوعای محرّم 98 -بهاباد یزد-هیئت صاحب الزّمان عج-ddddd12

 

 

moharram98-25- عزاداری تاسوعای محرّم 98 -بهاباد یزد-هیئت صاحب الزّمان عج-ddddd12

01:03

moharram98-25- عزاداری تاسوعای محرّم 98 -بهاباد یزد-هیئت صاحب الزّمان عج-ddddd12

 

 

moharram98-24- عزاداری تاسوعای محرّم 98 -بهاباد یزد-هیئت صاحب الزّمان عج-ddddd12

02:26

moharram98-24- عزاداری تاسوعای محرّم 98 -بهاباد یزد-هیئت صاحب الزّمان عج-ddddd12

 

 

moharram98-23- عزاداری تاسوعای محرّم 98 -بهاباد یزد-هیئت صاحب الزّمان عج-ddddd12

01:37

moharram98-23- عزاداری تاسوعای محرّم 98 -بهاباد یزد-هیئت صاحب الزّمان عج-ddddd12

 

 

moharram98-22- عزاداری تاسوعای محرّم 98 -بهاباد یزد-هیئت صاحب الزّمان عج-ddddd12

02:19

moharram98-22- عزاداری تاسوعای محرّم 98 -بهاباد یزد-هیئت صاحب الزّمان عج-ddddd12

 

 

moharram98-21- عزاداری تاسوعای محرّم 98 -بهاباد یزد-هیئت صاحب الزّمان عج-ddddd12

02:08

moharram98-21- عزاداری تاسوعای محرّم 98 -بهاباد یزد-هیئت صاحب الزّمان عج-ddddd12moharram98-10- عزاداری تاسوعای محرّم 98 -بهاباد یزد-هیئت صاحب الزّمان عج-ddddd12

02:17

moharram98-10- عزاداری تاسوعای محرّم 98 -بهاباد یزد-هیئت صاحب الزّمان عج

 

 

]]>
عزاداری روزعاشورای محرّم 98-بهاباد یزد 2019-09-12T08:16:01+01:00 2019-09-12T08:16:01+01:00 tag:http://ddddd12.mihanblog.com/post/489 خانه 00:28moharram98-20-عزاداری روزعاشورای محرّم 98-بهاباد یزد-ddddd12   02:25moharram98-19-عزاداری روزعاشورای محرّم 98-بهاباد یزد-ddddd12   00:42moharram98-18-عزاداری روزعاشورای محرّم 98-بهاباد یزد-ddddd12   00:42moharram98-17-عزاداری روزعاشورای محرّم 98-بهاباد یزد-ddddd12  01:06moharram98-16-عزاداری روزعاشورای محرّم 98-بهاباد یزد-ddddd12  00:44moharram98-15-عزاداری روزعاشورای محرّم 98-بهاباد یزد-ddddd12  &nbs

 

moharram98-20-عزاداری روزعاشورای محرّم 98-بهاباد یزد-ddddd12

00:28

moharram98-20-عزاداری روزعاشورای محرّم 98-بهاباد یزد-ddddd12

 

 

 

moharram98-19-عزاداری روزعاشورای محرّم 98-بهاباد یزد-ddddd12

02:25

moharram98-19-عزاداری روزعاشورای محرّم 98-بهاباد یزد-ddddd12

 

 

 

moharram98-18-عزاداری روزعاشورای محرّم 98-بهاباد یزد-ddddd12

00:42

moharram98-18-عزاداری روزعاشورای محرّم 98-بهاباد یزد-ddddd12

 

 

 

moharram98-17-عزاداری روزعاشورای محرّم 98-بهاباد یزد-ddddd12

00:42

moharram98-17-عزاداری روزعاشورای محرّم 98-بهاباد یزد-ddddd12

 

 

moharram98-16-عزاداری روزعاشورای محرّم 98-بهاباد یزد-ddddd12

01:06

moharram98-16-عزاداری روزعاشورای محرّم 98-بهاباد یزد-ddddd12

 

 

moharram98-15-عزاداری روزعاشورای محرّم 98-بهاباد یزد-ddddd12

00:44

moharram98-15-عزاداری روزعاشورای محرّم 98-بهاباد یزد-ddddd12

 

 

 

moharram98-14-عزاداری روزعاشورای محرّم 98-بهاباد یزد-ddddd12

01:19

moharram98-14-عزاداری روزعاشورای محرّم 98-بهاباد یزد-ddddd12

 

 

عمو آب

00:21

عمو آب

 

 

moharram98-13-عزاداری هیئت بین الحرمین-عزاداری روزعاشورای محرّم 98-بهاباد یزد-ddddd12

01:28

moharram98-13-عزاداری هیئت بین الحرمین-عزاداری روزعاشورای محرّم 98-بهاباد یزد-ddddd12

 

 

moharram98-12-عزاداری هیئت بین الحرمین-عزاداری روزعاشورای محرّم 98-بهاباد یزد-ddddd12

01:44

moharram98-12-عزاداری هیئت بین الحرمین-عزاداری روزعاشورای محرّم 98-بهاباد یزد-ddddd12

 

]]>
دانلود رایانه ای عزاداری محرّم 98 بهاباد=VOB 2019-09-11T01:41:32+01:00 2019-09-11T01:41:32+01:00 tag:http://ddddd12.mihanblog.com/post/488 السّلام علیک یا اباعبداللّهبا تلفن همراه دانلود ننماییدmoharram98.VOBمدّاح نظری 140مگابایت بنشین تا به تو گویم زینب سحسینیه باغستانhttp://s4.picofile.com/file/8371852650/moharram98_nazari_ddddd12.vob.html---------------------========================مدّاح حسینعلی فلّاح 114مگابایتحسینیه صاحب الزّمان عجhttp://s3.picofile.com/file/8371853084/moharrm98_fallah.vob.html---------------------===========================دسته عزاداری تاسوعای محرّم 98 -بهاباد یزد-هیئت صاحب الزّمان عجحجم فایل573مگ

السّلام علیک یا اباعبداللّه

با تلفن همراه دانلود ننمایید

moharram98.VOB

مدّاح نظری 140مگابایت 

بنشین تا به تو گویم زینب س

حسینیه باغستان

http://s4.picofile.com/file/8371852650/moharram98_nazari_ddddd12.vob.html

---------------------

========================

مدّاح حسینعلی فلّاح 114مگابایت

حسینیه صاحب الزّمان عج

http://s3.picofile.com/file/8371853084/moharrm98_fallah.vob.html

---------------------

===========================

دسته عزاداری تاسوعای محرّم 98 -بهاباد یزد-هیئت صاحب الزّمان عج

حجم فایل573مگابایت

از سه راه شهید قنبریان تا شهدای گمنام

با حضور حجت الاسلام میرشفیعی

http://s4.picofile.com/file/8372025168/TASOOA_m98_ddddd12_M20_40.vob.html

برای استفاده در تلفن همراه بعد از دانلود به فرمت 3gp یا  MP4 تبدیل نمایید

و یا از این تارنما دانلود نمایید

https://www.namasha.com/dd12

]]>
کاروان کربلا در بهاباد+عزاداری محرّم98 2019-09-08T03:41:43+01:00 2019-09-08T03:41:43+01:00 tag:http://ddddd12.mihanblog.com/post/486 خانه02:33moharram98-03-شب سوم محرّم 98- مسجد جامع بهاباد  04:25محرّم 98- کاروان کربلا در بهاباد  04:25moharram98-09- عزاداری محرّم 98 -بهاباد یزد  05:51moharram98-08-عزاداری هیئت مسجد جوادالائمّهدرحسینیه صاحب الزّمان (عج)-بهاباد یزد   05:02moharram98-07- عزاداری محرّم 98 -بهاباد یزد  03:28moharram98-04- عزاداری محرّم 98 -بهاباد یزد  07:23moharram98-02-عزاداری محرّم 98= هیئت صاحب الزّمان بهاباد=ddddd12  03:04moharram98

moharram98-03-شب سوم محرّم 98- مسجد جامع بهاباد

02:33

moharram98-03-شب سوم محرّم 98- مسجد جامع بهاباد

 

 

محرّم 98- کاروان کربلا در بهاباد

04:25

محرّم 98- کاروان کربلا در بهاباد

 

 

moharram98-08- عزاداری محرّم 98 -بهاباد یزد

04:25

moharram98-09- عزاداری محرّم 98 -بهاباد یزد

 

 

moharram98-08-عزاداری هیئت مسجد جوادالائمّه درحسینیه صاحب الزّمان (عج)-بهاباد یزد

05:51

moharram98-08-عزاداری هیئت مسجد جوادالائمّه

درحسینیه صاحب الزّمان (عج)-بهاباد یزد

 

 

 

moharram98-07- عزاداری محرّم 98 -بهاباد یزد

05:02

moharram98-07- عزاداری محرّم 98 -بهاباد یزد

 

 

moharram98-04- عزاداری محرّم 98 -بهاباد یزد

03:28

moharram98-04- عزاداری محرّم 98 -بهاباد یزد

 

 

moharram98-02-عزاداری محرّم 98= هیئت صاحب الزّمان بهاباد=ddddd12

07:23

moharram98-02-عزاداری محرّم 98= هیئت صاحب الزّمان بهاباد=ddddd12

 

 

moharram98-05-عزاداری محرّم 98 بهاباد یزد

03:04

moharram98-05-عزاداری محرّم 98 بهاباد یزد

]]>
شب اوّل محرم 98-حسینیه مسجد صاحب الزّمان بهاباد 2019-09-08T03:35:44+01:00 2019-09-08T03:35:44+01:00 tag:http://ddddd12.mihanblog.com/post/485 با حضور حجّت الاسلام میرشفیعیکوفه نیا حسین جان کوفی وفا ندارد -مدّاح حسینعلی فلاحاختصاصی برای دانلود رایانه ای -فیلمبردار عباس حاتمی-بهاباد یزدخانه03:52شب اوّل محرم 98-حسینیه مسجد صاحب الزّمان بهاباد

با حضور حجّت الاسلام میرشفیعی
کوفه نیا حسین جان کوفی وفا ندارد -مدّاح حسینعلی فلاح
اختصاصی برای دانلود رایانه ای -فیلمبردار عباس حاتمی-بهاباد یزد

شب اوّل محرم 98-حسینیه مسجد صاحب الزّمان بهاباد

03:52

شب اوّل محرم 98-حسینیه مسجد صاحب الزّمان بهاباد

]]>
دیگر به آنچه می بینید اعتماد نکنید 2019-08-29T05:49:25+01:00 2019-08-29T05:49:25+01:00 tag:http://ddddd12.mihanblog.com/post/484 خانه00:34دیگر به آنچه می بینید اعتماد نکنید ]]> ماهی بادکنکی و هنر عاشقی 2019-08-23T17:13:31+01:00 2019-08-23T17:13:31+01:00 tag:http://ddddd12.mihanblog.com/post/482 خانه03:40ماهی بادکنکی و هنر عاشقی ]]> با این دوچرخه اگر زمین خوردی جایزه داری 2019-08-23T17:12:06+01:00 2019-08-23T17:12:06+01:00 tag:http://ddddd12.mihanblog.com/post/481 خانه00:53با این دوچرخه اگر زمین خوردی جایزه داری ]]> چگونه یک تعمیرکار تبلت سر مشتری کلاه می گذارد 2019-08-14T13:35:25+01:00 2019-08-14T13:35:25+01:00 tag:http://ddddd12.mihanblog.com/post/478 چشم انتظار گل نرگس۰ نظربا سلام بر آنان که بی مزد و منّت کلاهبرداران را به جامعه معرفی می نماینداین جریان واقعی است و تمام مدارک آن موجود استدر مردادماه سال98به فروشگاه آقای یعقوبی وارد شدم مبلغ یکصد و هشتاد هزار تومان بابتتعویض باتری تبلت پرداخت نمودم درست روزی که قرار بود از مشهد مقّدس به شهرستانبازگردم متوجه شدم که باتری اصلی با باتری جدید تعویض نشده است و فقط یک شوک الکتریکی به همان باتریاصلی وارد شده است برای همین به تمام زائرین عزیز هشدار می دهم مواظب کلاهبرداری افرادی مثل ایشان

با سلام بر آنان که بی مزد و منّت کلاهبرداران را به جامعه معرفی می نمایند

این جریان واقعی است و تمام مدارک آن موجود است

در مردادماه سال98به فروشگاه آقای یعقوبی وارد شدم مبلغ یکصد و هشتاد هزار تومان بابت

تعویض باتری تبلت پرداخت نمودم درست روزی که قرار بود از مشهد مقّدس به شهرستان

بازگردم متوجه شدم که باتری اصلی با باتری جدید تعویض نشده است و فقط یک شوک الکتریکی به همان باتری

اصلی وارد شده است 

برای همین به تمام زائرین عزیز هشدار می دهم مواظب کلاهبرداری افرادی مثل ایشان

باشید نشانی این فرد در زمان نوشتن مطلب به این شرح می باشد

مشهد مقّدس - میدان شریعتی - پاساژ مرمر

]]>
فریادرس 2019-08-09T06:36:59+01:00 2019-08-09T06:36:59+01:00 tag:http://ddddd12.mihanblog.com/post/480 به خیال خالِ رویت، شده طی بساط عمرمنظری به حال زارم که تو منجی جهانیز چه رو شبی به سویم، نظری نمی نماییبه برم نمی نشینی، به برت نمی نشانیتو که واقفی زحالِ دلِ زارِ ناتوانمچه شود اگر نمایی نظری به ناتوانی این اشعار را در کتاب فریادرس دیدم خیلی زیباست

به خیال خالِ رویت، شده طی بساط عمرم
نظری به حال زارم که تو منجی جهانی


ز چه رو شبی به سویم، نظری نمی نمایی
به برم نمی نشینی، به برت نمی نشانی


تو که واقفی زحالِ دلِ زارِ ناتوانم
چه شود اگر نمایی نظری به ناتوانی

 

این اشعار را در کتاب فریادرس دیدم

 

خیلی زیباست

]]>
کنار حوض گل بسی ماندم که می آیی 2019-08-05T12:43:03+01:00 2019-08-05T12:43:03+01:00 tag:http://ddddd12.mihanblog.com/post/479 ]]> خدا 2019-07-21T10:51:09+01:00 2019-07-21T10:51:09+01:00 tag:http://ddddd12.mihanblog.com/post/475 براستی دنیا اگر خدایی نداشت، دنیا اگر دست خدا نبود، اگر پشت ما نمی ایستاد، اگر نمی گفت من هستم با یاد من آرام باش، اگر نمی گفت دلت با من قرص باشد، آن وقت دنیا به چه چیزی می ارزید؟ شاید بگویید عشق هست، مهر فرزند هست، لبخند هست، زیباییهای دنیا هست، اما هیچ یک آنجا که تویی و تنهاییت نیستند، آنجا که تویی و دردهای نهانیت نیستند، و فقط همین نیست، داشتنهای دنیا، زیباییهایش، خنده هایش در برابر دردها و نداشتن ها و گریه هایش اندک است. یک شبانه روز بخندی یادت نمی ماند، یک لحظه بترسی چنان که دنیا در برا


براستی دنیا اگر خدایی نداشت، دنیا اگر دست خدا نبود، اگر پشت ما نمی ایستاد، اگر نمی گفت من هستم با یاد من آرام باش، اگر نمی گفت دلت با من قرص باشد، آن وقت دنیا به چه چیزی می ارزید؟ شاید بگویید عشق هست، مهر فرزند هست، لبخند هست، زیباییهای دنیا هست، اما هیچ یک آنجا که تویی و تنهاییت نیستند، آنجا که تویی و دردهای نهانیت نیستند، و فقط همین نیست، داشتنهای دنیا، زیباییهایش، خنده هایش در برابر دردها و نداشتن ها و گریه هایش اندک است. یک شبانه روز بخندی یادت نمی ماند، یک لحظه بترسی چنان که دنیا در برابر چشمانت

 تیره و تار شود تا ابد در خاطرت می ماند.

   دنیا فقط یک چیز دارد، یک کس دارد که به همه ی داشتهای دنیا و همه ی نداشته هایش، به همه ی خنده ها و گریه هایش، به همه ی زیباییها و زشتهایش می ارزد و آن خداست. و چه بی چیز و چه تنهاست آن کس که خدا ندارد.


http://zamzamenasim.parsiblog.com/Posts/278

]]>
وای مجری لیوان را خورد 2019-07-18T10:56:49+01:00 2019-07-18T10:56:49+01:00 tag:http://ddddd12.mihanblog.com/post/477 خانه02:16وای مجری لیوان را خورد ]]>